تنظیم کلیدهای امنیتی و محدود کننده های مکانیکی

تنظیم کلیدهای امنیتی و محدود کننده های مکانیکی

Loading the player...

آموزش Set Zero Gravity

آموزش Set Zero Gravity

Loading the player...

آموزش مد حرکتی CPM

آموزش مد حرکتی CPM

Loading the player...

آموزش مد حرکتی Isokinetic

آموزش مد حرکتی Isokinetic

Loading the player...

آموزش مد حرکتی Isotonic

آموزش مد حرکتی Isotonic

Loading the player...

آموزش مد حرکتی Isometric

آموزش مد حرکتی Isometric

Loading the player...

تنظیم کلیدهای امنیتی و محدود کننده های مکانیکی

تنظیم کلیدهای امنیتی و محدود کننده های مکانیکی

Loading the player...

اتصال دستگاه و صندلی


Loading the player...

آموزش دستگاه ایزوکینتیک X10 Pro مدل ۲۰۱۸ رعایت نکات ایمنی و بسیار مهم

Loading the player...

X10 Proمعرفی دستگاه X10 PROمعرفی دستگاه X10 PRO

??مقایسه ی توانبخشی X10 pro با ماشین های محرک پیوسته ی غیرارادی CPM
??توضیح تفاوت های بین دستگاه درمانی X10 Pro و دستگاه های CPM
??بررسی دستگاه X10 Pro در مقایسه با دستگاه CPM 
??دستگاه X10 pro را با دستگاه های CPM باهم اشتباه نگیرید. در دهه ی 1970و 1980 دستگاه هایی به نام CPM ( محرک پیوسته ی غیر ارادی) ساخته شد تا به بازپروری جایگزینی زانو کمک کند. پزشکان از دستگاه های CPM استفاده می کردند به این دلیل که مفهوم تحرک زودهنگام پس از جایگزینی زانو عاقلانه به نظر می رسید. از آن پس بسیاری از مطالعات، تاثیر گذاری این دستگاه را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج هم در طولانی مدت و هم در کوتاه مدت بحث بر انگیز، متضاد و غیر موثر بوده است. این نتایج شگفت آور نبود و دستگاه CPM همچنان در بعضی بیمارستان ها و توسط بعضی از پزشکان مورد استفاده قرار می گیرد.
??درمان فشار کنترل شده ی کامپیوتری توسط X10 pro
??بازیابی غیر ارادی محدوده ی حرکتی (ROM). در طول روزها و هفته های اول پس از TKA یک فرصت طلایی برای اقدام و اجتناب از محدودیت در محدوده ی حرکتی برای یک عمر است. برای بهره وری از چنین فرصتی، دراز کردن و خم کردن پا با یک فشار مناسب برای ایجاد جریان طبیعی مایع از بافت خاص ضروری است. این فرآیند مایعی را خارج می کند که شامل دانه های فیبرو بلاست بوده و در بافت زخم گسترش می یابد. منطقه ی بحرانی که در آن می توان نفوذ کرد کمتر از یک درجه، دقیقا در مرز حرکت آسان است. اعمال فشار بیش از اندازه منجر به حرکت بیش از اندازه ی پا در یک منطقه ی کوچک می گردد و منجر می گردد که مایع زانو بیش از اندازه فشرده شود و درد شدیدی را برای بیمار به همراه داشته باشد. اعمال فشار کم هم نمی تواند پا را به اندازه ی کافی حرکت دهد و در کل بی اثر بوده و تنها وقت بیمار را هدر می دهد. تنها بیمار ، با توجه به ندای درون خود می داند که حداکثر میزان فشاری که می تواند تحمل کند چقدر است. تنها با این حرکت و در این زاویه های کم می توان مایع را خارج کرده و محدوده ی حرکتی را فعال نمود.  
??X10 Pro به این هدف دست یافته است. تکنولوژی ثبت فشار بسیار حساس، میزان فشار وارد شده بر پا را کنترل می کند. بیمار حداکثر فشاری را که می تواند تحمل کند تنظیم می نماید، و سپس می تواند بر روی بازپروری محدوده ی حرکتی کار کند بدون اینکه ترس از شدت درد داشته باشد. وقتی که بیمار محدوده ی حرکتی خود را افزایش داد، فشار را به صورت مکرر بالا می برد تا در آستانه ی درد خود به این عمل ادامه دهد. به این صورت بیمار مدت زمان ارزشمند توانبخشی خود را با حرکت های بسیار آسان تلف نمی کند. به جای آن هرجلسه کار با X10 pro می تواند بسیار اثر گذار باشد.
??دستگاه های CPMتکنولوژی ضروری را برای کار در یک بازه ی مؤثر که بازپروی مناسب در ROMروی بدهد را ندارند. پارامتر های CPM توسط پرستار تنظیم می شوند و قرار دادن و تنظیم صحیح بیمار بر روی آن بسیار مشکل است. حرکت بین دو درجه ی ثابت با کمی امکان بهبود در وضعیت بیمار متغیر است. این امر منجر به صرف یک مدت زمان با ارزش بر روی یک حرکت بی اثر می گردد که می توانست صرف عمل دیگری شود.
قوی شدن دوباره محدوده ی حرکتی فعال را افزایش می دهد.
??دست یابی به ROM غیر اردی تنها قدم اول در بازپروری کامل است. به دنبال این امر می بایست ماهیچه ها قوی شوند تا به ROM فعال دست پیدا کنند.
??دستگاهpro  X10 سه قسمت تقویت کننده ی بسیار مهم دارد:قوی سازی در پایان ، قوی سازی خارج از مرکز و قوی سازی داخل مرکز.Eccentric,Concentric
??1) قوی سازی در پایان : در قسمت های قبل متوجه شدیم که، تمام وزن پا به صورت غیر ارادی توسط دستگاه X10 Proبا یک درجه ی قابل تنظیم بلند می شود. بیمار تشویق می گردد تا به صورت فعال ماهیچه های پایش را باز و بسته کند تا زمانی که پد های گیرنده ی زانو با استفاده از قدرت خود بیمار بلند گردد. سپس زاویه ی هدف بالا رفته و این تمرین دوباره انجام می گردد. حرکت پا بدون هیچگونه مقاومتی از سوی دستگاهX10 Proانجام می گردد. این ویژگی منحصر به فرد دستگاهX10 Pro امکان یک ترانزیت آرام را از حرکت های غیر ارادی به حرکت های ارادی را در مراحل اولیه باز پروری ممکن می سازد.
2??) هنگامی که ROM بهبود می یابد، بیمار پس از آن می تواند قوی سازی خارج از مرکز، داخل مرکز و قوی سازی را با کمی مقاومت شروع کند. دستگاهX10 Pro این سیستم غیر ارادی را از مقداری کمتر از نیم کیلو مقاومت شروع می کندو کم کم به یک کیلو  افزایش می یابد. 
??دستگاه های CPM هیچگونه پروتکل قوی سازی ندارند. می توان گفت که بنیان این محصول غیر ارادی است. بدست آوردن ROM بدون یک افزایش قدرتی متقابل می تواند پس از اتمام درمان اختلال هایی را در ROM ایجاد کند.
 
??داده های واقعی
??داده های قابل دسترس مشکلات پنهانی را به سرعت شناسایی می کنند. نتایج درمان بیمارانی که با دستگاه X10 Pro کار می کردند به صورت بی سیم جمع آوری و به حالت دیجیتال با رضایت بیمار در اختیار درمانگران و جراحان قرار گرفته است. اطلاعات بدست آمده حاکی از ظهور یک فرصت جدید برای عملکرد صحیح و به موقع در مؤثرترین و ضروری ترین زمان است. این ویژگی امکان کاهش و یا حتی امکان اجتناب از دست کاری زانو MUA را در آینده را بوجود می آورد. 
??بیو فیدبدک های داده ای و بصری انگیزه دهنده های بسیار خوبی هستند. در مطالعات بسیاری ( نظیر، سردرد های تنشی، کمر درد های مضمن) نشان داده شده است که ماهیچه های منقبض در محل آسیب دیده درد را بیشتر کرده و حرکت را متوقف می کنند. چنین شرایطی پس از عمل ناتوانی زانو هم روی می دهد. با شروع اولین جلسه با دستگاهpro X10 بیوفیدبک بصری بیمار را مطمان می کند که کنترل حرکت کاملا در دست خودش است. آن ها درد بیش از حدی را تحمل نمی کنند و نیازی به گارد گرفتن (انقباض پا) برای کنترل حرکت ندارند. هنگامیکه بیمار متوجه می شود محدوده ی حرکتی اش را خودش مشخص می کند، به این کار تشویق می شود. ترس منفی از درد کنار می رود و با یک حالت انتظار مثبت جایگزین می شود. موفقیت به یک انگیزه دهنده تبدیل می شود. دستگاهpro X10 وسیله ای را در اختیار آن ها می گذارد که تمایل آن ها را برای یک حرکت کامل به واقعیت تبدیل می کند. 
 
??پذیرش کم مردم نسبت به CPM 
??بیماران تقریبا در کل دنیا از دستگاه های CPM راضی نیستند و آن ها را با دستگاه های شکنجه مقایسه می کنند. 
"آنچه من حتی بیشتر از جراحی از آن وحشت دارم، اجبار به قراردادن پاهایم در یک دستگاه محرک پیوسته ی غیر ارادی به مدت 6 ساعت پس از برگشت از بیمارستان است. هنگامیکه بر پشت دراز کشیده و به سقف زل زده اید، دستگاه حرکتی یکنواخت پاهای شما را خم و راست می کند. خم، راست، خم، راست. 6 ساعت این اتفاق تکرار می شود. پلیس می تواند مجرمان را به چنین دستگاه  هایی ببندد. آن ها همه چیز را اعتراف خواهند کرد."
S.Lopez, LA Times
??نتایج درمان بیماران CPM بسیار کمتر از نتایج حاصل از دستگاه هایpro  X10 است.
??مطالعه ی کوکران (استفاده از CPM در مقابل استفاده نکردن از CPM)
در این مطالعه 684 مقاله ی تحقیقاتی از میان تحقیقات الکترونیکی شناسایی شد. پس از حذف مقاله های مشابه، گزارشی از 62 آزمایش مطلوب به دست آمد. از میان آن ها، 24 آزمایش کنترل شده ی تصادفی از 1445 بیمار معیار های لازم را دارا بودند. میانگین کوکران به دست آمده برای 6 ماه و 6 هفته ارائه گردید، مطالعه ی امکان پذیریpro X10 داده های بدست آمده را برای مدت سه هفته نشان داد.
??بررسی مقایسه ای (X10 pro و کوکران)
??داده ها دریک فرمت روزهای پس از جراحی (DPS) و هفته هایی با استفاده از روز جراحی بعنوان نقطه ی شروع درمان هر بیمار فراهم شده است.نتایج محدوده ی حرکتی (ROM) به صورت درجه بیان شده است.
??نتایج مطالعه برpro  X10
??میانگین ROMدر 10 DPS....................96.1 %
??میانگین ROM در 15 DPS.................105.8 %
??میانگین ROM در سه هفته ……..……119.9%
??نتایج کوکران
??میانگین ROM در طول 6 هفته ...........84.4%
??میانگین ROM درطول 6 ماه ...............106.7 %
 
??نتیجه گیری
دستگاهpro  X10 به یک مقیاس چشم گیر بازپروری 110 درجه در طول 3 هفته دست یافته است. چنین مقیاسی در مطالعه ی کوکرانی نتایج CPMحتی در طول 6 ماه هم دیده نمی شود.
??خلاصه ی مطلب
??وعده ی CPM، نسلی از جراحان را خلق کرد که از این دستگاه ها با امید کمک به بیماران TKA برای تسریع بهبودی و جلوگیری از ایجاد تصلب بافت ها و یا بافت زخم از آن ها استفاده می کردند. اگر این دستگاه ها در موارد بسیاری خوب عمل می کردند، نتایج درمانی بیماران می بایست بهتر می بود، اما دستگاه های CPM چنین انتظاراتی را برآورده نمی کرد.
??دستگاهpro  X10 نتایج خوبی را در مراحل اولیه ی تحرک با درد کم، کاهش جریانات مایع، جلوگیری از ایجاد زخم و رضایت بالای بیمار کسب کرده است. نتایج درمانی بیماران کمک به سزایی به بیماران X10 کرده است تا محدوده ی حرکتی کامل خود را در سه هفته بدست آورند که پیش از این در مدت شش هفته یا حتی شش ماه روی نمی داد.
بر گرفته از www.x10therapy.com