با گروه مهندسی بلوریک آشنا شوید.

مهندس بلور

موسس و مدیر عامل

🔺گروه مهندسی بلوریک با اتحاد تعدادی از مهندسین جوان و متخصص در سال ۱۳۸۵ با هدف ابداع واختراع دستگاههای مورد نیاز پزشکی و فیزیوتراپی شروع به فعالیت نمود که در این راستا به موفقیت های چشم گیری دست یافته که از این جمله طراحی و ساخت سیستم محرک پيوسته غیر ارادی زانو و لگن(Continuous Passive Motion)(C.P.M)به طور کامل برای کلیه مفاصل در داخل کشور است.
🔺سیستم C.P.M مذکور با توجه به آخرین نمونه های موجود در بازارهای اروپا ، مشاوره فیزیوتراپهای با تجربه ، متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی و نیازهای بیماران طراحی گردیده است.

🔺لازم به ذکر است گروه مهندسی بلوریک پذیرای هرگونه پیشنهاد جهت بهبود یا افزایش کارایی C.P.M و سایر تجهیزات طراحی شده میباشد.
🔺در ضمن این شرکت آمادگی دارد تا هرگونه فکر و طرح عملی شما را با ارائه مشاوره رایگان و سرمایه گذاری به مرحله بهره برداری برساند

🔷تماس با ما:

🔹یزد-پارک علم و فناوری
🔹تلفن ثابت:
+۹۸ ۳۵ ۳۸۲۶۵۹۳۶
🔹تلفن همراه:
+۹۸ ۹۱۳ ۱۵۹ ۰۹۶۸
🔹پست الکترونیک: Info@bolooric.com
🔹سایت: www.Bolooric.com

فهرست