پیمایش

آدرس دفتر مرکزی : یـزد - بلوار دانشجو - سه راه تعاون - مجتمع ادارات - پارک علم و فناوری - گروه مهندسی بلوریک (نصرپردازان کویر)

آدرس کارخانه: یزد - بلوار مدرس - خیابان دانش - خیابان ابوالفضل - پلاک کد پستی 8915458641 - گروه مهندسی بلوریک

تلفن: 38265936 35 98+    0968 159 913 98+

پست الکترونیک: Info@bolooric.com