کانال تلگرام ما:

برای تسهیل در مشاهده ی کلیپ ها کانال تلگرام ما رو از اینجا دنبال کنید

 BOLOORIC Engineering Group

گروه مهندسی بلوریک با اتحاد تعدادی از مهندسین جوان و متخصص در سال 1385 با هدف ابداع واختراع سیستم های مورد نیاز پزشکی و مهندسی شروع به فعالیت نمود که در این راستا به موفقیت های چشم گیری دست یافته که از این جمله طراحی و ساخت سیستم محرک پيوسته غیر ارادی زانو و لگن            (Continuous Passive Motion) (C.P.M) به طور کامل در داخل کشور است.
سیستم C.P.M مذکور با توجه به آخرین نمونه های موجود در بازارهای اروپا ، مشاوره فیزیوتراپهای با تجربه ، متخصصین طب فیزیکی و کار درمانی و نیازهای بیماران طراحی گردیده است.
این سیستم دارای تمام پارامترهای موجود در C.P.M  های خارجی سال 2011 بوده و از لحاظ استحکام و قدرت پردازش الکترونیکی 10% افزایش کارایی نسبت به نمونه خارجی دارد.
لازم به ذکر است گروه مهندسی بلوریک پذیرای هرگونه پیشنهاد جهت بهبود یا افزایش کارایی C.P.M  و سایر تجهیزات طراحی شده میباشد.
در ضمن این شرکت آمادگی دارد تا هرگونه فکر و طرح عملی شما را با ارائه مشاوره رایگان و سرمایه گذاری به مرحله بهره برداری برساند.